За нас

Основната дейност на фирма ЕТ „Алекс-ЕК” е производство на ел . технически изделия и услуги за енергийния сектор в обхват 0.4 до 20 кв . От основаването си през 1993 г. фирмата произвежда продукти, предлага услуги в този сектор и познава в достатъчна степен проблемите на отрасъла. Основната ни мисия е да се утвърдим като един от водещите партньори в тази област в България.


Кой сме ние?

Основната дейност на фирма ЕТ „Алекс-ЕК” е производство на ел . технически изделия и услуги за енергийния сектор в обхват 0.4 до 20 кв . От основаването си през 1993 г. фирмата произвежда продукти, предлага услуги в този сектор и познава в достатъчна степен проблемите на отрасъла. Основната ни мисия е да се утвърдим като един от водещите партньори в тази област в България. За целта фирма ЕТ „Алекс-ЕК” непрекъснато се стреми да подобрява качеството на произвежданите продукти, условията на работа, да повишава квалификацията на своите служители и да издигне на по-високо ниво фирмената култура. Фирмата е в пряко сътрудничество с водещи специалисти и научни организации, с цел подобряване качеството на изделията, приложими в областта на енергетика.

В изпълнение на основната си задача, фирмата развива и усъвършенства отношенията със своите клиенти, като следи стриктно за проблемите в отрасъла и предлага най-добрите решения. Коректността в отношенията с нашите клиенти и партньори, модерната производствена база, солидната подготовка на нашите специалисти и работници, както и качеството на предлаганите от нас продукти и услуги са основна наша цел и предпоставка за изборът на “Алекс-ЕК”, като надежден и търсен доставчик и изпълнител на структурни проекти и договори с редица водещи компании като: „ЧЕЗ Разпределение България АД”, „ЧЕЗ България АД”, „ЕВН България Електроразпределение ЕАД”, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”, VIVACOM, държавни и обществени организации, както и инвестиционни и строителни фирми.

През годините фирмата участва и печели множество конкурси за производство и доставка на ел. технически изделия за енергетиката и изграждане на електро-енергийни обекти ниско и средно напрежение.

За изпълнение на тази мисия сме внедрили система за контрол EN ISO 9001:2008, EN ISO14001:2004, BS OHSAS18001:2007. Постоянна наша цел и задача е подобряване работата по изпълнение изискванията на тези стандарти. Доказателство за това е постигнатото от нас през последните 20 г. Фирма ЕТ „Алекс-ЕК” е една от първите внедрила ВЛУП в България. Първи внедрихме ПАС системата 20 кв. на финландската фирма „Енсто” в България. Внедрихме термодифузионното цинково покритие, което покрива всички стандарти за продуктите, използвани в енергетиката. Ние сме българския производител на арматура за ВЛУП. Пионери сме при производството на ел. табла за монтаж на границата на собственост и на стълб. Нашата цел е да се превърнем в един от главните доставчици на този вид продукти, и утвърждаването ни като лидер в тази област.

Притежаваме и развиваме собствена логистична мрежа и транспорт, с цел осигуряване на бързи и качествени доставки. За да удоволетворим напълно нуждите на нашите клиенти и партньори, предлагаме гаранционно и след гаранционно обслужване, както и професионално консултиране в областта на енергетиката.

ВРЪЗКА С НАС РАБОТАТА НИ

Факти за нас

Брой обекти

Предстоящи проекти

Екип

Завършени логики за сега..